Головна Управа Братства колишніх Вояків 1-ої
Української Дивізії Української Національної Армії
присвячує цю книжку всім воякам Дивізії, які
на заклик українського проводу пішли в її лави,
щоб боротися за українську державність. Багато
з них заплатило в нерівній боротьбі найвищу ціну
– своє життя. Хай ця книжка буде тривалим
пам'ятником їхньої ідеї для майбутніх поколінь.
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Первісний заголовок цієї праці "Sie wollten die Freiheit" («Вони хотіли волі»). В українському виданні змінено заголовок на "Українська Дивізія «Галичина»" і зроблено деякі скорочення. Про те читай в передмові ред. Володимира Кубійовича. Автор цієї книги - майор Вольф-Дітріх Гайке - був начальником штабу Першої Української Дивізії.

ПЕРЕДМОВА   (Володимир Кубійович)

Від автора

Розділ перший - Формування і вишкіл

Розділ другий - На вправах у Нойгаммері

Розділ третій - Бій під Бродами

Розділ четвертий - По Бродах

Розділ п'ятий - Спогад пережитого бою

Розділ шостий - Нове формування Дивізії

Розділ сьомий - На Словаччині

Розділ восьмий - Переміщення у Штірію

Розділ дев'ятий - Дивізія у Штірії

Розділ десятий - Критичні дні Дивізії

Розділ одинадцятий - Останні фронтові бої

Розділ дванадцятий - Оборона Ґляйхенберґу

Розділ тринадцятий - Кінець боїв

Розділ чотирнадцятий - Марш до полону

Кінцеві зауваження

Synopsis   (короткий зміст-опис книги англійською мовою)

Zusammenfassung   (короткий зміст-опис книги німецькою мовою)


Записки НТШ: Том 188.  За редакцією Володимира Кубійовича.  Переклад з німецької мови Романа Колісника.  Накладом Братства
кол. Вояків 1-ої УД УНА.  Торонто–Париж–Мюнхен 1970.  Kiev Printers Ltd., 860 Richmond St. W., Toronto 3, Ontario, Canada.