˲Բ

; , , . , , 1974, 270 .

, -ij. ""; 1943-1945 . . . , . . , 1970, 277 ., .

, . . ( : . . .) , . - . , 1960, 3 , .

" " ; , , . , , 1967, 141 .

, . . ; , , , 1970, 356 , .

, . ; ͳ . , , 1974, 236 .

" " . , - . , 1973, 340 ., .

1941-1945. , . - - , 1962, 6 .

- . : . ., . , . . . . 䳿, 1971, 979 . ( )

, . ; , [] []. , , 1960. 305 .

, . ; ³ "" 1943-1945 . , . . , 1978.

. : . . . (). . . . 䳿, 1967, 979 . ( )

, . , , 䳿 , (. .). , 1946, 124 .

. . ( ). , , 1963, 389 .

. : . . , . . , . , 1969, 4 .

1941-1945 . : . . , . , - , , 1969, 3 .

, . " " ³ , . 4(60), 1972, . 46-52.

, . " ", (³), . 37 38, 14 21, 1963 .

, . " ; " ³ , N0, 47(1056) 16 1978, . 6-7.

, . " 볿 , 1896-1944". ³ , . 5-6 (36-37), 1968, . 35-45.

" 糿 " , . 3, . 1, . 1-5, , . 10(34), 1963, . 106-110.

, . " c"; 1 . 糿 , . 糿 "" ³ . (), . 3-6 (77-80), . 10-13, . 7-10 (81-84), 1957, . 6-9.

, . " " , (), 21 1973.

, . " '' " ³ . (), . 91, 1958, . 68-72.

. . " Ϻ " ³ , . 1 (93), 1978, . 55-61.

, . " " ( ), . 182, 23 1977. . 2. . 5-7.

" " "г " ³ , . 5-6 (91-92), 1977, . 65-68.

, . " " , (). No. 2 (227), 1967, . 152-159.

.

Bartelski, Lesław. Powstanie warszawskie. Warszawa, Iskry, 1965, 271 p.

Bethel, Nicholas. The last secret; forcible repatriation to Russia, 1944-7. Introd. by Hugh Trevor-Roper. [London, A. Deutsch, 1974]. XIV, 224 p.

Bor-Komorowski, Tadeusz. Armia podziemna. Wyd. 3. Londyn, Yeritas, 1967, cl. 950, 399 p., ports, maps.

Borkiewiez, Adam Józef. Powstanie warszawskie 1944; zarys działań natury wojskowej. Przedmowę napisał Jerzy Hagmajer. [Wyd. 2] Warszawa, Pax, 1964, 610 p., illus, maps.

Churchill, Winston Spencer. Triumph and tragedy. Boston, Houghton, Miiflin Co., 1953, 800 p. (The Second World War).

Dallin, Alexander. German rule in Russia, 19411945; a study of occupational policies. London, Macmillan, 1957. XX, 695 p.

Daszkiewicz, Andrzej, Ruch oporu w rejonie Beskidu Niskiego, 19391944. Warszawa, Ministerstwo Obrony Narodowej [1975]. 280 p.

Great Britain, Parliament, House of Commons, Debates, vol. 438. London, H.M.S.O., 1947.

Heike, Wolf Dietrich. Sie wollten die Freiheit; Geschichte der Ukrainischen Division, 19431945. Dorheim H., Podzun-Yerlag, 1974, 256 p., illus.

Hitlerowski terror na wsi polskiej, 19391945; zestawienie większych akcji represyjnych. Opracował Czesław Madajczyk przy współudziale Stanisławy Lewandowskiej. Warszawa, Panstwowe Wydawn. Naukowe, 1965, 169 p.

Juchniewicz, Mieczysław. Polacy w radzieckim ruchu podziemnym i partyzanckim 19411944. Warszawa. Ministerstwo Obrony Narodowej, 1973. 475 p. illus., maps. (Wojskowy Instytut Historyczny. Seria: Wojna wyzwoleńcza narodu polskiego).

Kaska, Adam. Nadwislanskie reduty: Czerniaków, Powiśle, Żoliborz;. Warszawa, Książka i Wiedza, 1971, 172 p., illus.

Kirchmayer, Jerzy. Powstanie warszawskie. Wyd. 4. Warszawa. Książka i Wiedza, 1964, 356 p., plans, maps.

Klimaszewski, Tadeusz. Verbrennungskommando Warschau. [Wyd. 2]. Warszawa, Czytelnik, 1960, 170 p.

Klukowski, Zygmunt. Dziennik z lat okupacji Zamojszczyzny, 19391944. Wstęp i redakcja: Zygmunt Mańkowski. Lublin, Lubelska Spółdzielnia Wydawnicza, 1958, 477 p.

Kolasky, John. The shuttered illusion, the history of Ukrainian pro Communist organization in Canada. Toronto, PMA Books. 1979, 220 p.

Komornicki, Stanisław. Na barykadach Warszawy; pamiętnik powstania 1944 r. Warszawa, Wydawn. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1964.

Krannhals, Hanns von. Der Warschauer Aufstand 1944. Frankfurt am Main, Bernard & Graefe Verlag für Wehrwesen, 1962, 445 p., maps.

Kunicki, Mikołaj. Pamiętnik Muchy. Wyd. l. Warszawa, Wydawn. Ministerstwa Obrony Narodowej, [1959], 437 p.

P. Littlejohn, David. The patriotic traitors; a history of collaboration in German occupied Europe, 19401945. London, Heinemann, 1972, 391 p.

Lovell, Jerzy. Polska jakiej nie znamy; zbiór reportazy o mniejszościach narodowych. [Wyd. l]. Kraków, Wydawn. Literackie, 1970, 173 p.

Ludność cywilna w powstaniu warszawskim. Pod red. Czesława Madajczyka. Wyd. l. Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974, 3 v. in 4, illus., facsims. (Biblioteka Syrenki).

Madajczyk, Czesław. Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce. Warszawa, Państwowe Wydawn. Naukowe, 1970, 2 tomy.

Polska. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Oddział: Społeczny. Sprawozdanie sytuacyjne z ziem wschodnich. Kwiecień maj 1944, Londyn.

Rudziński, Aleksander Witold. Dziennik z powstania warszawskiego. Londyn, Oficyna Poetów i Malarzy, 1974. 104 p.

Siemion, Leszek. Z lat okupacji hitlerowskiej na Lubelszczyznie. [Wyd. l]. Lublin, Wydawn. Lubelskie, 1971, 341 p.

Shandruk, Pavlo. Arms of valor. With introd. by Roman Smal-Stocki. Translated by Roman Olesnicki. New York, R. Speller, 1959, 320 p., illus. (Makers of history).

Studnicki, Wladysław. Polska za linią Curzona. Londyn, [s.n.] 1953, VII, 230 p.

Szczesniak, Antoni B. Droga do nikąd; działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i jej likwidacja w Polsce. Warszawa, Ministerstwo Obrony Narodowej, 1973, 586 p.

Tolstoy, Nikolai. Victims of Yalta. London, Hodder and Stoughton, 1978, 406 p.

Walichnowski, Tadeusz. U źródeł walk z podziemiem reakcyjnym w Polsce. [Wyd. l]. Warszawa, Książka i Wiedza, 1975, 344 p.

Wroniszewski, Józef K. Ochota 1944. [Wyd. l]. Warszawa, Wydawn. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1970, 276 str., ilus., maps., ports.

Zamojszczyzna; kronika walki i pracy. Materiały zebrał Adolf Budzyński i inni. Opracował Edward Suchora; redakcja: Zofia Kruszelnicka, Aleksander Moskala. [Wyd. l]. Lublin, Wydawn. Lubelskie, 1970, l tom.

Zawodny, Janusz Kazimierz. Nothing but honour; the story of the Warsaw Uprising, 1944. Stanford, Calif., Hoover Institution Press, 1978, 328 p.

Zbrodnia niemiecka w Warszawie 1944 r.; zeznania, zdjecia. Opracowal Edward Serwański i Irena Trawińska. Przedmową poprzedził Zygmunt Wojciechowski. Poznań, Wydawn. Instytutu Zachodniego, 1946, 246, XIII str., ilus., port. (Documenta occupationis Teutonicae, 2).

Zbrodnie okupanta hitlerowskiego na ludności cywilnej w czasie powstania warszawskiego w 1944 roku, w dokumentach. Wybór i opracowanie: Szymon Datner, Kazimierz Leszczyński. Ze wstępem Janusza Gumkowskiego. [Wyd. l]. Warszawa, Wydawn. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1962, 443 ilus., plany.

Życie w powstańczej Warszawie, sierpień wrzesień 1944; relacje, dokumenty. Opracował, wstępem, przypisami i aneksami opatrzył Edward Serwański. [Wyd. l]. Warszawa, Pax, 1965, 371 p., ilus., port.

, ,

Bach-Zelewski, Erich von dem. "Relacja von dem Bacha o powstaniu warzsawskim". Dzieje najnowsze; kwartalnik Instytutu Pamieci Narodowej, t. l, zesz. 2, 1947, p. 295323.

Cieślak, Tadeusz. "Hitlerowski sojusz z nacjonalizmem ukraińskim w Polsce". Z dziejów stosunków polsko-radzieckich, studia i materiały, t. 5, str. 93108.

Dmytryshyn, Basil, "The Nazis and the SS Volunteer Division Galicia". American Slavic and East European Review, vol. 15, no. 1. 1956. p. 110.

"Dziennik Iwana Waszenko" Dzieje najnowsze, kwartalnik Instytutu Pamieci Narodowej, zesz. 2, 1947, p. 324335.

Geibel, Paul Otto. "Bericht des SS-Brigadeführer und Generalmajors der Polizei Paul Otto Geibel. SS und Polizeiführer Warschau, am 24. Mai 1948. Krannhals, Hanns von. Warschauer Aufstand 1944. Frankfurt am Main, 1962, p. 262277.

H., M. "The Ukrainian Galicia Division shameless betrayers of Ukraine" The Ukrainian American (New York), vol. 13, no. 4, Aprii 1977, p. 3.

Halberstadt, Jerzy. "Antoni B. Szczesniak, Wiesław Z. Szota. Droga do nikąd" (recenzja) Przegląd historyczny, t. 68, zesz. 4, 1977, st. 791796.

Juchniewicz, Mieczysław i Julian Tobiasz. "Polsko-ukraińskie współdzialanie w ruchu podziemnym i partyzanckim w latach II wojny swiatowej". Z dziejów stosunków polsko-radzieckich, studia i materiały, t. 5, str. 109131.

Juchniewicz, Mieczysław. "Z działalności organizacyjno-bojowej Gwardii Ludowej w obwodzie lwowskim PPR GL" Wojskowy przegląd Historyczny, Nr 4, 1968, str. 112161.

Lewyćkyj, Borys. "Ukraińska likwidacja powstania warszawskiego" Kultura (Paris), Nr 6, 1952, str. 7482.

Naruszewicz, Natalia. "Zarys historii PRL" Zeszyty historyczne, zesz. 42, 1977, str. 5-25, zesz. 47, 1979, str. 20-72.

Ortynśkyj, Lubomyr. "Prawda o Ukraińskiej Dywizji" Kultura (Paris), Nr 11, 1952, str. 109116.

Polska. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Oddział Społeczny. Sprawozdanie sytuacyjne z Ziem Wschodnich. Kwiecień maj 1944. (Londyn), Nr 15/ 44.

Prus, Edward, "Utworzenie kolaboracyjnego rządu ukraińskich nacjonalistów i ogłoszonej we Lwowie w 1941 r. samostijnej derżawy pod protektoratem Trzeciej Rzeszy" - Z dziejów stosunków polsko-radzieckich; studia i materiały, t. 9, str. 107138.

Radziwonczyk, Kazimierz. "Niemieckie siły zbrojne w okupowanej Polsce, 22.V1.1941 wiosna 1944", cześć II Wojskowy przegląd historyczny, Nr 4, 1962, str. 3196.

Rażmowski, Wladyslaw. "Akcja Treblinka" Dzieje najnowsze, kwartalnik poswięcony historii XX wieku, rocz. l, 1969, Nr l, str. 167172.

Stachewicz, Piotr. "Z walk w obronie Starowki w powstaniu warszawskim; pierwsza faza działań grupy Północ, 7 11.VIII. 1944" Wojskowy przegląd historyczny, Nr 3, 1974, str. 144184.

Szczesniak, Antoni B. "Niektóre probłemy stosunków polsko-ukraińskich w latach 19391947". Polska Ludowa; studia i materiały, t. VII, 1968, str. 59106.

Szota, Wies&#;aw. "Zarys rozwoju Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Armii Powstańczej" Wojskowy przegląd historyczny, Nr l, 1963, str. 163218.

Torzecki, Ryszard. "Niektóre aspekty hitlerowskiej polityki wobec Ukraińców (19401944)" Z dziejów stosunków polsko-radzieckich; studia i materiały, t. 5, str. 155160.

Wołczew, Wsiewołod. "Przyczynek do stanowiska ugrupowań obozu londyńskiego na Lubelszczyznie wobec kwestii ukraińskiej Z dziejów stosunków polsko-radzieckich; studia i materiały, t. 5, str. 161169.

"Stosunek ruchu oporu na Lubelszczyznie ku ZSRR i radzieckich sił zbrojnych w ostatnim okresie okupacji (Styczeńlipiec 1944)" Z dziejów stosunków polsko-radzieckich; studia i materiały, t. VI, str. 153181.

Ziebotow, W. "Kronika rajdu l Ukraińskiej Dywizji Partyzanckiej im. Sidora Kowpaka" Wojskowy przegląd historyczny, Nr 4, 1960.

Czahorski, Zbigniew. "Do Towarzystwa b. Wojakiw UPA, 140 Bathurst St., Toronto, Ont". 28.XI.1971.

Himmler, Heinrich. "Rede des Reichsführer SS auf dem Appel des Führerskorps der Galizischen SS Frew. Infanterie Division in Neuhammer am 16 Mai, 1944. National Archives, Washington DC, T-1 75-94-2614657-67.

볿, . " " 糿 "" 1944 . (12 . . )